Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 1Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 2Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 3Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 4Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 5Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 6Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 7Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 8Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 9Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 10Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 11Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 12Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 13Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40% ảnh 14

Ngân sách Nga thâm hụt lớn khi mức độ giảm giá dầu đã vượt quá 40%

ANTD.VN - Dầu của Nga đang phải bán cho khách hàng với mức chiết khấu vô cùng cao, thậm chí thấp hơn nhiều so với giá trần mà phương Tây đặt ra.