Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?

Leopard 2, Abram vào Ukraine cũng tan tành như T-64, T-80?

ANTD.VN - Theo giới chuyên gia, đừng nói Leopard 2 đời cũ của Đức mà thậm chí là cả M1A2 Abram tối tân của Mỹ tung vào xung đột Ukraine thì số phận cũng không khác gì T-64, T-72 hay T-80.