Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn

Lên điểm cao nhất ở Hà Nội, ngắm sắc dã quỳ đang độ bung tràn

ANTD.VN - Những ngày này hoa dã quỳ bắt đầu vào mùa nở đẹp nhất trong năm ở Vườn quốc gia Ba Vì, Hà Nội. Để không bỏ lỡ những hình ảnh đẹp về loài hoa vốn là đặc trưng của núi rừng Tây Nguyên, các bạn trẻ lại đổ về khu vực này để tham quan, chụp ảnh.