Lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định đến 10 năm trong trường hợp nào?Lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định đến 10 năm trong trường hợp nào?Lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định đến 10 năm trong trường hợp nào?Lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định đến 10 năm trong trường hợp nào?Lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định đến 10 năm trong trường hợp nào?Lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định đến 10 năm trong trường hợp nào?Lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định đến 10 năm trong trường hợp nào?Lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định đến 10 năm trong trường hợp nào?Lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định đến 10 năm trong trường hợp nào?

Lao động được nghỉ hưu trước tuổi quy định đến 10 năm trong trường hợp nào?

ANTD.VN - Luật BHXH 2024 quy định người lao động đóng BHXH đủ 15 năm khi đủ tuổi nghỉ hưu thì được hưởng lương hưu. Tuy nhiên, luật mới cũng nêu rõ những trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi.