Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hộiLãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hộiLãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hộiLãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hộiLãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các ĐBQH viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trước kỳ họp Quốc hội

ANTD.VN - Sáng nay, 20-5, trước phiên khai mạc Kỳ họp thứ 7 - Quốc hội khóa XV, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.