Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 1Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 2Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 3Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 4Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 5Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 6Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 7Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 8Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 9Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 10Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 11Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 12Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 13Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 14Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 15Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 16Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 17Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 18Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 19Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh ảnh 20

Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa phóng thử thành công có thể tiêu diệt cả vệ tinh

ANTD.VN - Lá chắn tên lửa đời mới của Nga vừa tiêu diệt thành công mục tiêu giả định trong đợt thử nghiệm tại thao trường Sary-Shagan.