Với tinh thần chính phủ kiến tạo:

Kỳ vọng chuyển động, hướng về người dân và doanh nghiệp

ANTD.VN - Phát biểu tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, điều đáng mừng là không khí sản xuất kinh doanh, niềm tin xã hội, niềm tin thị trường được khôi phục một bước rất quan trọng, trong đó nhiều tỉnh, thành phố đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cải cách, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh phát triển. 

Chính phủ kiến tạo giúp doanh nghiệp, kích thích sản xuất kinh doanh phát triển

Đồng thời, kỷ cương phép nước được củng cố. Lần đầu tiên một tổ công tác của Thủ tướng được thành lập để kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành chỉ đạo, kết luận… của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các bộ, ngành.

Thủ tướng đề nghị các thành viên Chính phủ tập trung thảo luận “xem bộ máy có thực sự chuyển động, có hướng về người dân và doanh nghiệp, có tạo nên sự phát triển hay không?”.

Đặc biệt, với tinh thần Chính phủ kiến tạo, Thủ tướng yêu cầu các thành viên Chính phủ tiếp tục dành thời gian thỏa đáng cho công tác xây dựng thể chế trên tinh thần đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, bảo đảm tính khoa học, khả thi, hợp lý, qua đó tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách, phải đánh giá kỹ tác động, tiếp thu ý kiến của các đối tượng chịu tác động của chính sách; các quy định, chính sách phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ áp dụng, coi trọng chế tài xử lý vi phạm, thể hiện tính nghiêm minh, răn đe của luật pháp…

Về nội dung xây dựng thể chế, Chính phủ đã thảo luận về: dự án Luật Du lịch (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung các Luật về đầu tư kinh doanh; dự án Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; dự án Pháp lệnh phí và lệ phí của Tòa án; Tờ trình dự thảo Nghị định của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan hành chính, người đứng đầu. Thực hiện ngay việc thiết lập các kênh để lắng nghe ý kiến phản ánh của người dân và doanh nghiệp để kịp thời tiếp thu, phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Thủ tướng đồng thời yêu cầu tăng cường phòng chống tham nhũng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. 

Chuẩn bị tốt cho năm học mới 2016-2017, Thủ tướng yêu cầu chú ý việc tăng học phí theo lộ trình, tăng cường quản lý giá các mặt hàng phục vụ cho giảng dạy, học tập của học sinh, sinh viên; tránh ảnh hưởng lớn đến chỉ số giá tiêu dùng.