Kỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thànhKỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thànhKỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thànhKỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thànhKỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thànhKỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thànhKỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thànhKỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thànhKỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thànhKỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thànhKỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thành

Kỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị, mất gần 100 năm để hoàn thành

ANTD.VN -  Kỳ quan nghệ thuật độc nhất vô nhị Lạc Sơn Đại Phật được mệnh danh là bức tượng Phật lớn nhất thế giới, cao 71m, phải mất gần 100 năm để hoàn thành bức tượng này.