Cây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi côngCây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi côngCây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi côngCây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi côngCây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi côngCây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi côngCây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi côngCây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi côngCây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi côngCây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi công

Cây cầu treo độc đáo cao nhất thế giới, sử dụng tên lửa để thi công

ANTD.VN - Cầu Siduhe là cây cầu cao nhất thế giới, nằm ở độ cao 496 m so với mặt nước, khiến nhiều du khách không dám nhìn xuống dưới. Điều đặc biệt là khi các kỹ sư thi công đã phải dùng đến tên lửa để kéo dây cáp cầu.