Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay

Kỳ lạ loài cá chỉ dài 1cm tạo ra âm thanh tương đương máy bay

ANTD.VN - Các nhà khoa học không khỏi kinh ngạc khi phát hiện Danionella cerebrum - loài cá có chiều dài cơ thể hơn 1cm nhưng lại có thể tạo ra âm thanh lớn ngang máy bay.