Kinh tế Hà Nội chuyển biến tích cực

  • 01/08/2016 11:01
  • 0 bình luận
  • Anh Tú
  • In bài
ANTĐ - Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2016, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Nguyễn Doãn Toản cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2016 đã tăng 7,3%, thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đã đạt 85.856 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán.

Kinh tế Hà Nội chuyển biến tích cực ảnh 1

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thủ đô đã đạt 85.856 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán

Theo chương trình, trong phiên làm việc buổi sáng 1-8, HĐND Thành phố Hà Nội nghe báo cáo tóm tắt về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của thành phố Hà Nội; Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016;

Hoạt động của HĐND Thành phố 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Công tác xét xử 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; Công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 của Uỷ ban MTTQ Thành phố và những kiến nghị với HĐND và UBND Thành phố.

Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm 2016, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản cho biết, trong nửa đầu 2016, công tác chỉ đạo điều hành của UBND TP đã được đổi mới, quyết liệt, toàn diện, bán sát tình hình thực tiễn.

UBND Thành phố Hà Nội đã chú trọng đổi mới phân công công tác theo hướng 5 rõ là “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình và rõ hiệu quả” và “một việc – một đầu mối xuyên suốt”. Sâu sát với cơ sở, tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương, UBND TP đã tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức cán bộ và bộ máy hành chính. Các Chương trình, Kế hoạch, xác định nhiệm vụ cho giai đoạn 2016 - 2020 đã cơ bản hoàn thành việc xây dựng.

Đáng chú ý, trong thời gian vừa qua, Thành phố đã tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và Đại biểu HĐND các cấp Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016 - 2021. Bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy định của pháp luật và được Đoàn giám sát của Hội đồng bầu cử quốc gia đánh giá cao. Tỷ lệ đi bầu đạt 98,98%, cao hơn tỷ lệ 98,77% của cả nước.

UBND Thành phố cũng đã tập trung xây dựng cơ chế, chính sách để tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng. Xây dựng cơ chế, chính sách cải tạo nhà chung cư cũ theo hình thức đặt hàng. Xin cơ chế đặc thù và khởi công 1/8 chương trình trọng điểm chống ùn tắc giao thông. Thành lập Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm giai đoạn 2016 - 2020 và Bản chỉ đạo khu vực phát triển đô thị hai bên tuyến đường Võ Nguyên Giáp.

Môi trường đầu tư cũng có chuyển biến mạnh mẽ, đột phát về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư trong nước. Giới thiệu danh mục dự án kêu gọi đầu tư 52 dự án theo hình thức PPP và 43 dự án theo hình thức xã hội hóa với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 711.000 tỷ đồng.

Việc thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị” được thực hiện với cách làm sáng tạo, kiên trì, hiệu quả. Tổ chức lại việc chỉnh trang hệ thống cây xanh, thảm cỏ, phát động chương trình 1 triệu cây xanh trống mới trong 5 năm 2016 - 2020. Đáng chú ý việc thí điểm tuyến phố kiểu mẫu Lê Trọng Tấn đã mang lại hiệu quả tốt, thí điểm công tác cơ giới hóa vệ sinh môi trường, sắp xếp đường dây cáp đi nổi trên các tuyến phố.

Về tình hình kinh tế, Phó Chủ tịch Nguyễn Doãn Toản cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2016 đã tăng 7,3%; trong đó ngành dịch vụ tăng 7,5%, ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,8%, ngành nông nghiệp tăng 2,1%, thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm từ trợ cấp sản phẩm tăng 7,1%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đã đạt 85.856 tỷ đồng, bằng 50,7% dự toán. Chi ngân sách địa phương đạt 23.063 tỷ đồng, bằng 32,3% dự toán năm.

Giá cả thị trường được kiểm soát với chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng tăng 2,08% so với cùng kỳ 2015. Quản lý thị trường, kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm được tăng cường. Lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 5.003 vụ, xử lý 4.803 vụ, tổng số tiền thu nộp gần 83,9 tỷ đồng.

Đối với công tác quy hoạch, Thủ tướng đã chấp thuận chủ trương và Thành phố Hà Nội đang chuẩn bị các thủ tục điều chỉnh dự án Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - Xã hội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Bên cạnh đó Thủ tướng cũng đã phê duyệt Quy hoạch giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Đến nay, Thành phố Hà Nội đã phê duyệt 26/35 đồ án quy hoạch phân khu, 29/33 đồ án quy hoạch chung. Các quy hoạch xã nông thôn được tiếp tục rà soát nhằm đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Về việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội cho biết, các công trình hạ tầng giao thông đã được triển khai đúng tiến độ, các dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước được đôn đốc triển khai, bên cạnh đó là ban hành kế hoạch về thoát nước, chống úng ngập mùa mưa. Chương trình phát triển nhà ở cũng được triển khai hiệu quả.

Tin cùng chuyên mục