Kim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giớiKim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giới

Kim cương Nga có cách vượt lệnh trừng phạt để thâm nhập thị trường thế giới

ANTD.VN - Kim cương Nga đã trở thành mặt hàng tiếp theo thuộc diện chịu ảnh hưởng của các lệnh trừng phạt mà châu Âu áp đặt. Tuy nhiên giống như dầu mỏ, mặt hàng xa xỉ này được cho là sẽ tìm ra cách lách luật.