Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ

CAQ Cầu Giấy, Hà Nội

Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm quy định dừng hoạt động sau 21h giờ

ANTD.VN - 21h tối hàng ngày, đều đặn các tổ công tác của Công an 8 phường và Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội lại tỏa đi khắp các địa bàn, tuyến phố yêu cầu các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đóng cửa, dừng kinh doanh chấp hành quy định của thành phố để phòng chống dịch.