Kiến nghị chính sách tiền lương phù hợp với giá cả

  • 05/11/2011 00:26
  • 0 bình luận
  • Thành Nam
  • In bài
(ANTĐ) - Ngày 4-11, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức  sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 20-NQ-TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và Chương trình hành động số 32-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội (khóa XIV). Thành ủy đề xuất Quốc hội sớm sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn.

Bên cạnh đó, Thành ủy đề nghị Chính phủ thường xuyên nghiên cứu, ban hành chính sách tiền lương phù hợp, kịp thời với mặt bằng giá cả thị trường khu vực để đảm bảo đời sống công nhân lao động. Đồng thời nghiên cứu chính sách nhằm khuyến khích xây dựng nhà ở cho công nhân, nhà trẻ, trường học, các công trình phúc lợi khác.

Hiện nay, đội ngũ công nhân viên chức lao động Thủ đô có trên 1,5 triệu người, trong đó có khoảng 820.000 công nhân lao động  làm việc trong các doanh nghiệp. Trong số 112.420 công nhân lao động làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, chiếm đến 70% là lao động ngoại tỉnh.

Tin cùng chuyên mục