Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra vi phạm tại dự án thoát nước Hà Nội II

ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo thực hiện kết luận của Thanh tra Bộ Xây dựng về công tác quản lý đầu tư xây dựng đối với Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (dự án II).

Cụ thể, sau khi nhận được kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố tổ chức kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những vi phạm, sai sót được nêu.

Kết luận Thanh tra Bộ Xây yêu cầu thành phố Hà Nội yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số vi phạm, sai sót thuộc dự án trên. Trong đó, có việc tính toán khối lượng không chính xác trong công tác đào tạo, vận chuyển đất mái kênh, đáy kênh, lòng hồ… Đặc biệt, đơn giá một số vật liệu không phù hợp với thời điểm lập dự toán làm tăng giá trị dự toán (giá gói thầu) của dự án hơn 63 tỷ đồng.

Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội được thực hiện trên địa bàn 8 quận, huyện

Trong công tác quản lý chất lượng công trình, Thanh tra Bộ Xây dựng chỉ rõ, hồ sơ quản lý chất lượng còn thiếu biên bản kiểm tra máy móc, thiết bị trước khi thi công so với hồ sơ dự thầu; thí nghiệm một số loại vật liệu còn dùng tiêu chuẩn đã hết hiệu lực…

Ngoài ra, Thanh tra Bộ Xây dựng còn phát hiện quá trình nghiệm thu thanh toán sai tăng giá trị thanh toán số tiền của dự án hơn 2,3 tỷ đồng. Lý do được chỉ rõ là tính thừa khối lượng bê tông, cốt thép, ván khuôn, đá xây, khối lượng đào vận chuyển đất.

Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường TP Hà Nội kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân để xảy ra những vi phạm, sai sót được nêu.

Với số tiền hơn 63 tỷ đồng (tăng dự toán của dự án), Thanh tra Bộ Xây dựng cho biết, do các gói thầu sử dụng nguồn vốn ODA (Nhật Bản) được đấu thầu rộng rãi quốc tế hoặc trong nước theo các điều kiện Hiệp định vay vốn của dự án đã quyết toán nên không yêu cầu chủ đầu tư lập và phê duyệt lại dự toán.

Tổng số tiền do nghiệm thu thanh toán không đúng quy định tại dự án, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu thu hồi 2,3 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra Bộ Xây dựng.

Dự án thoát nước nhằm cải thiện môi trường Hà Nội (Dự án II), với mục tiêu chống ngập úng thành phố trong lưu vực sông Tô Lịch do nước mưa, với chu kỳ bảo vệ 10 năm đối với sông và mương thoát nước ứng với lượng mưa là 310mm/2ngày (giai đoạn I là 172mm/2ngày); chu kỳ 5 năm đối với hệ thống cống ứng với lượng mưa là 70mm/giờ. Cải thiện môi trường thành phố, trên diện tích 77,5 km2 từ sông Hồng đến sông Tô Lịch.

Dự án II, sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản được thực hiện trong giai đoạn 2006-2014, với tổng diện tích khoảng 300ha đất, liên quan khoảng 7.000 hộ dân, trải dài theo các tuyến mương, sông, hồ thuộc 8 quận, huyện của Hà Nội.