Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm sai sót trong đào tạo lái xe

ANTD.VN - Bộ GTVT yêu cầu các địa phương kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý tương xứng đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, sai sót trong công tác quản lý đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe.