Không quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóngKhông quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóng

Không quân Nga nhận loạt máy bay huấn luyện Yak-130 giữa tình hình nóng

ANTD.VN - Không quân Nga sẽ nhận thêm nhiều máy bay huấn luyện Yak-130 để tăng cường đào tạo phi công.