Không để cán bộ xin thôi việc vì sợ xử lý ngân hàng yếu kém

  • 22/05/2017 16:22
  • 0 bình luận
  • Huệ Linh
  • In bài
ANTD.VN -Đó là một trong những nội dung chính trong Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng báo cáo trước Quốc hội chiều 22-5.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng được ban hành  nhằm tiếp tục cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu trong giai đoạn 2016-2020, góp phần bảo đảm quyền lợi của người gửi tiền, giữ vững ổn định, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về xử lý tổ chức tín dụng yếu kém.

Không để cán bộ xin thôi việc vì sợ xử lý ngân hàng yếu kém ảnh 1

Quang cảnh phiên họp

Dự thảo Luật làm rõ khái niệm về kiểm soát đặc biệt. Đó việc tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được đặt dưới sự kiểm soát trực tiếp của Ngân hàng Nhà nước. Dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 126 về các trường hợp không được cấp tín dụng, theo đó nêu rõ: Tổ chức tín dụng không được cấp tín dụng cho khách hàng để góp vốn, mua cổ phần của tổ chức tín dụng. Các quy định này nhằm minh bạch nguồn vốn góp của cổ đông, ngăn ngừa tình trạng sở hữu chéo, tăng vốn ảo.

Bên cạnh đó, dự thảo còn bổ sung trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ, theo đó, người đã bị áp dụng biện pháp không cho đảm nhiệm chức vụ quản trị, điều hành, kiểm soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng. Quy định này nhằm ngăn ngừa hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời nâng cao năng lực quản trị điều hành của tổ chức tín dụng.

Đối với các quy định về xác định tổ chức tín dụng được đặt vào tình trang kiểm soát đặc biệt xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định hiện hành, có bổ sung thêm một số trường hợp có thể xem xét đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt như trường hợp mất khả năng thanh toán; có nguy cơ mất khả năng thanh toán do mô hình kinh doanh tiềm ẩn rủi ro, vi phạm pháp luật của người quản lý, người điều hành; trường hợp có kiến nghị của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, giám sát ngân hàng hoặc theo đề nghị của tổ chức tín dụng.

Về miễn trừ trách nhiệm đối với người tham gia cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt, thời gian qua, việc xử lý tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt đã gây khó khăn và rủi ro pháp lý cho các cán bộ xử lý trực tiếp (cán bộ, công chức tham mưu của Ngân hàng Nhà nước, thành viên Ban kiểm soát đặc biệt) khi nghiên cứu, tìm các biện pháp xử lý tồn tại, vướng mắc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý cán bộ cũng như công tác chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (thực tế có không ít cán bộ xin nghỉ việc hoặc xin chuyển công tác). Do vậy, nhằm đảm bảo nguồn nhân sự có chất lượng tham gia xử lý tổ chức tín dụng yếu kém, dự thảo Luật quy định: Cán bộ, công chức, thành viên Ban kiểm soát đặc biệt, người của tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước chỉ định tham gia thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt không phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt khi việc không đạt kết quả không phải do nguyên nhân chủ quan, trừ trường hợp thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Về các biện pháp hỗ trợ đối với phương án xử lý pháp nhân, dự thảo Luật nêu rõ các nhóm biện pháp hỗ trợ đối với phương án xử lý pháp nhân theo các hình thức xử lý pháp nhân. Còn đối với việc thoái vốn hoặc xử lý pháp nhân đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được chuyển giao bắt buộc được thực hiện khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: Hoàn thành việc tăng vốn theo phương án mua bắt buộc đã được phê duyệt; Sau 1 năm kể từ thời điểm quyết định chỉ định nhận chuyển giao bắt buộc có hiệu lực.

Tin cùng chuyên mục