Khói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổKhói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổKhói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổKhói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổKhói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổKhói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổKhói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổKhói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổKhói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổKhói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổKhói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổ

Khói bao trùm cây xăng trong tình huống giả định cháy, nổ

ANTD.VN - Nhằm kiểm tra các biện pháp xử lý sự cố cháy, nổ cây xăng, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn đối với cơ sở kinh doanh xăng dầu.