Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong

Khoảnh khắc Mayweather phản đòn hạ gục McGregor trong "trận đấu thế kỷ"

ANTD.VN - Để võ sĩ thực chiến McGregor áp đảo 3 hiệp đầu, nhưng ở 7 hiệp còn lại, "độc cô cầu bại" quyền Anh Mayweather bằng kinh nghiệm, độ bền thể lực đã phản đòn hạ gục đối phương với điểm số 87 so với 84.