Khoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-LeagueKhoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-LeagueKhoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-LeagueKhoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-LeagueKhoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-LeagueKhoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-LeagueKhoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-LeagueKhoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-LeagueKhoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-LeagueKhoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-LeagueKhoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-League

Khoảnh khắc đẹp ngày Công an Hà Nội đăng quang V-League

ANTD.VN - Sân Hàng Đẫy chật kín khán giả cùng nhiều khoảnh khắc cảm xúc trong ngày CLB Công an Hà Nội nâng cao cúp vàng V-League 2023, sau 39 năm chờ đợi.