Khảo sát lương của người lao động tại các doanh nghiệp phía Nam

ANTD.VN - Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ khảo sát tại 5 doanh nghiệp may mặc, chế biến thuỷ sản, chế biến thức ăn, sản xuất giày dép để đánh giá tình hình tiền lương, thu nhập của người lao động và tác động của lương tối thiểu 2018 với doanh nghiệp.

Hội đồng tiền lương Quốc gia sẽ khảo sát một số doanh nghiệp về việc thực hiện lương tối thiểu vùng

Hội đồng tiền lương Quốc gia cho biết, trung tuần tháng 4-2018, đại diện Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các chuyên gia về lao động việc làm sẽ tiến hành khảo sát tại một số doanh nghiệp phía nam về việc thực hiện chính sách tiền lương.

Các doanh nghiệp được khảo sát thuộc những lĩnh vực may mặc, chế biến thuỷ sản, chế biến thức ăn, sản xuất giày dép, có trụ sở tại TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng và Hậu Giang.

Đoàn khảo sát sẽ tìm hiểu tác động của tiền lương tối thiểu vùng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền lương và thu nhập của người lao động để qua đó làm căn cứ khuyến nghị tới Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, đoàn khảo sát cùng tìm hiểu việc thực hiện lương tối thiểu của doanh nghiệp, tác động tới chi phí sản xuất, chi phí lao động và bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây cũng là dịp ghi nhận ý kiến của người lao động và doanh nghiệp về việc điều chỉnh lương tối thiểu 2019.

Năm 2017, sau 3 vòng đàm phán, Hội đồng tiền lương Quốc gia đã thống nhất đề xuất mức lương tối thiểu vùng 2018 tăng 6,5 % so với lương tối thiểu vùng 2017. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp như sau: Vùng 1 là 3.980.000 đồng/tháng; vùng 2 là 3.530.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.090.000 đồng/tháng; vùng 4 là 2.760.000 đồng/tháng.