Khám phá về loài chim quý hiếm ở Việt Nam có trong Sách Đỏ thế giớiKhám phá về loài chim quý hiếm ở Việt Nam có trong Sách Đỏ thế giớiKhám phá về loài chim quý hiếm ở Việt Nam có trong Sách Đỏ thế giớiKhám phá về loài chim quý hiếm ở Việt Nam có trong Sách Đỏ thế giớiKhám phá về loài chim quý hiếm ở Việt Nam có trong Sách Đỏ thế giớiKhám phá về loài chim quý hiếm ở Việt Nam có trong Sách Đỏ thế giớiKhám phá về loài chim quý hiếm ở Việt Nam có trong Sách Đỏ thế giớiKhám phá về loài chim quý hiếm ở Việt Nam có trong Sách Đỏ thế giớiKhám phá về loài chim quý hiếm ở Việt Nam có trong Sách Đỏ thế giới

Khám phá về loài chim quý hiếm ở Việt Nam có trong Sách Đỏ thế giới

ANTD.VN - Chim Giang Sen thuộc họ Hạc, là loài chim quý hiếm có tên trong Sách Đỏ, thuộc nhóm động vật cấm nuôi, kinh doanh với mọi hình thức.