Khắc phục ngay các tồn đọng trong xã hội hóa y tế

  • 19/06/2014 06:54
  • 0 bình luận
  • Nguyễn Phan
  • In bài
ANTĐ - Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thực hiện, triển khai giải pháp nhằm tháo gỡ, khắc phục những điểm hạn chế trong việc thực hiện xã hội hóa tại các đơn vị y tế của thành phố. 

Theo đó, Sở Y tế Hà Nội đề nghị ngay trong quý II-2014, các bệnh viện công lập phải tập trung rà soát, giải quyết các vấn đề tồn đọng trong việc thực hiện đề án xã hội hóa, rà soát thủ tục và các cơ sở pháp lý trong việc triển khai hoạt động kê giường điều trị theo yêu cầu nhằm đáp ứng nhu cầu người bệnh. Các cơ sở thực hiện xã hội hóa phải hạch toán riêng thu chi phần xã hội hóa, đồng thời công khai, minh bạch danh mục và mức giá các dịch vụ để người bệnh biết, lựa chọn, không được ép buộc, gợi ý người bệnh sử dụng các dịch vụ theo yêu cầu. 

Tin cùng chuyên mục