Infographic: Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ

ANTĐ - Báo cáo Việt Nam 2035, do Chính phủ Việt Nam và Nhóm Ngân hàng Thế giới cùng thực hiện vừa được công bố đã gợi ý các bước đưa Việt Nam trở thành một nước thu nhập trung bình cao trong vòng 2 thập kỷ tới. 

Infographic: Việt Nam 2035 - Hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ ảnh 1