[Info] Việt Nam dùng xe bọc thép Type 63 trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc

  • 18/02/2019 19:18
  • 0 bình luận
  • Việt Hùng
  • In bài