[ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt [ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt

[ẢNH] Phiến quân hồi giáo Trung Đông bẻ gãy cuộc tấn công và tiêu diệt "niềm tự hào của Mỹ" LAV-25

ANTD.VN - Các phiến quân khủng bố Hồi giáo Houthi tiếp tục thể hiện kỹ năng chiến đấu đáng sợ của mình, khi họ liên tiếp phá hủy các xe  thiết giáp LAV-25 của quân đội Saudi Arabia do Mỹ sản xuất.