Huy động sức mạnh tổng hợp trong phòng, chống ma túy

ANTĐ - Sáng 7-8, Quận ủy Cầu Giấy, Hà Nội đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”. 

Qua 5 năm thực hiện, các cấp ủy Đảng trên địa bàn quận Cầu Giấy đã phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, được nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia. Công tác tuyên truyền, giáo dục tiếp tục được đẩy mạnh, có định hướng rõ ràng và triển khai bài bản, đặc biệt tập trung vào khu vực có nhiều phức tạp cũng như đối tượng có nguy cơ mắc nghiện cao.

Hiệu quả đã giúp người dân hiểu rõ hơn nguy cơ, tác hại của hiểm họa ma túy; nâng cao chất lượng phong trào toàn dân tham gia đấu tranh, phòng chống tội phạm trong đó có tội phạm ma túy. Lực lượng CAQ Cầu Giấy đã chủ động triển khai các biện pháp, tấn công và trấn áp mạnh mẽ, hiệu quả các loại tội phạm ma túy. Đơn vị điều tra khám phá 693 vụ với 845 đối tượng phạm tội về ma túy, qua đó góp phần kiềm chế tốc độ tăng người nghiện mới; đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả các điểm buôn bán lẻ ma túy; giảm tỷ lệ tái nghiện, không để hình thành điểm phức tạp mới về hoạt động tệ nạn xã hội, ma túy trên địa bàn công cộng.