Hương vị Tết xưa ở làng cổ Đường Lâm  ảnh 1Hương vị Tết xưa ở làng cổ Đường Lâm  ảnh 2Hương vị Tết xưa ở làng cổ Đường Lâm  ảnh 3Hương vị Tết xưa ở làng cổ Đường Lâm  ảnh 4Hương vị Tết xưa ở làng cổ Đường Lâm  ảnh 5Hương vị Tết xưa ở làng cổ Đường Lâm  ảnh 7Hương vị Tết xưa ở làng cổ Đường Lâm  ảnh 8Hương vị Tết xưa ở làng cổ Đường Lâm  ảnh 9

Hương vị Tết xưa ở làng cổ Đường Lâm

ANTD.VN - Ngày nay, khi nhiều người dân đô thị đã bỏ mất thói quen gói bánh chưng ngày Tết thì người dân làng Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) vẫn giữ gìn phong tục cổ truyền như một nét văn hóa đã có từ xưa.