Hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an nhân dân năm 2015

  • 08/08/2015 08:22
  • 0 bình luận
  • PV
  • In bài
ANTĐ - Thực hiện công văn số 9490/X11-X14 của Tổng cục Chính trị Công an nhân dân hướng dẫn về thời gian tiếp nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường học viện, đại học Công an nhân dân năm 2015. 

Công an TP Hà Nội hướng dẫn thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an nhân dân năm 2015 như sau:

1. Thí sinh đến điểm đăng ký dự thi THPT Quốc gia để nhận Giấy chứng nhận kết quả thi, bao gồm: 01 Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 và 03 giấy chứng nhận kết quả thi dùng cho xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

2. Đến trụ sở công an địa phương để nhận Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân và thống kê kết quả điểm thi, kiểm tra, chỉnh sửa (nếu có) thông tin cá nhân (họ tên, giới tính, khu vực ưu tiên, con Cán bộ Công an, con Công an xã) và điền điểm 03 môn theo khối đã đăng kí xét tuyển vào các trường CAND. Yêu cầu thí sinh không chỉnh sửa khối, ngành, trường cao đẳng, trung cấp đã đăng kí xét tuyển.

3. Nộp cho Công an nơi sơ tuyển Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I, Phiếu chỉnh sửa thông tin cá nhân, thống kê kết quả điểm thi và các tài liệu, văn bản pháp lý để chứng thực việc điều chỉnh thông tin cá nhân theo mẫu (nếu có).

4. Thí sinh cần cân nhắc kỹ việc nộp hay không nộp Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I cho Công an nơi sơ tuyển. Thời hạn cuối cùng để thí sinh nộp, thay đổi, rút Giấy chứng nhận kết quả thi là ngày 12-8-2015. Sau ngày Công an TP nộp về các học viện, trường đại học CAND, Công an TP không giải quyết việc thí sinh xin rút Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I để đảm bảo thực hiện công tác xét tuyển. Những thí sinh rút Giấy chứng nhận kết quả thi dùng để xét tuyển nguyện vọng I sẽ không có  trong danh sách xét tuyển đại học, cao đẳng, trung cấp CAND năm 2015.

5. Đối với các thí sinh có nguyện vọng phúc khảo kết quả điểm thi, trước mắt đề nghị thí sinh vẫn phải nộp Giấy chứng nhận kết quả điểm thi dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 trong thời gian chờ kết quả phúc khảo. Sau khi có kết quả phúc khảo, đề nghị thí sinh nộp lại kết quả phúc khảo để gửi về các trường Công an nhân dân.

Tin cùng chuyên mục