HOSE sẵn sàng tiếp nhận doanh nghiệp niêm yết, chuyển sàn

HOSE sẵn sàng tiếp nhận doanh nghiệp niêm yết, chuyển sàn

ANTD.VN -  Với các ưu điểm của giải pháp kỹ thuật mới , HOSE cho biết, đã sẵn sàng cho việc tiếp nhận lại các cổ phiếu đang tạm giao dịch tại HNX cũng như các cổ phiếu niêm yết mới trong thời gian tới đây. N gày giao dịch đầu tiên của một số cổ phiếu chuyển giao dịch từ HNX sang HOSE sẽ là 6/9 /2021.