Hòn đảo của giới siêu giàu, không được tự do đi lại, có tiền cũng chưa chắc mua được nhàHòn đảo của giới siêu giàu, không được tự do đi lại, có tiền cũng chưa chắc mua được nhàHòn đảo của giới siêu giàu, không được tự do đi lại, có tiền cũng chưa chắc mua được nhàHòn đảo của giới siêu giàu, không được tự do đi lại, có tiền cũng chưa chắc mua được nhàHòn đảo của giới siêu giàu, không được tự do đi lại, có tiền cũng chưa chắc mua được nhàHòn đảo của giới siêu giàu, không được tự do đi lại, có tiền cũng chưa chắc mua được nhàHòn đảo của giới siêu giàu, không được tự do đi lại, có tiền cũng chưa chắc mua được nhàHòn đảo của giới siêu giàu, không được tự do đi lại, có tiền cũng chưa chắc mua được nhàHòn đảo của giới siêu giàu, không được tự do đi lại, có tiền cũng chưa chắc mua được nhà

Hòn đảo của giới siêu giàu, không được tự do đi lại, có tiền cũng chưa chắc mua được nhà

ANTD.VN - Đảo Indian Creek được gọi boongke của tỷ phú bởi đây là một trong những nơi sinh sống của người siêu giàu, quyền lực với an ninh cao bậc nhất thế giới.