Hơn 50% thuế xuất nhập khẩu nộp qua ngân hàng

ANTĐ - Số lượng giao dịch nộp thuế vào ngân sách Nhà nước (NSNN) thông qua cổng thanh toán điện tử giữa cơ quan hải quan và các ngân hàng trong những năm qua thường đạt trên 50% số thuế của ngành hải quan.
Hơn 50% thuế xuất nhập khẩu nộp qua ngân hàng ảnh 1
Cải cách, hiện đại hóa giúp doanh nghiệp thuận lợi trong việc thực hiện nghĩa vụ ngân sách


Tổng cục Hải quan cho biết, ngành đã ký thỏa thuận phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu với 17 ngân hàng thương mại, đang hoàn thành thủ tục để ký tiếp với 3 ngân hàng và chuẩn bị triển khai hợp tác với 7 ngân hàng khác.

Số lượng giao dịch nộp thuế vào ngân sách Nhà nước (NSNN) thông qua cổng thanh toán điện tử giữa cơ quan hải quan và các ngân hàng trong những năm qua thường đạt trên 50% số thuế của ngành Hải quan.

Đại diện Tổng cục Hải quan cho biết thêm, nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu ngân sách Nhà nước, Tổng cục Hải quan đã xây dựng và trình Bộ Tài chính phê duyệt dự thảo Thông tư quy định việc nộp thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt và các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo đó, Tổng cục Hải quan sẽ được ký kết hợp tác với các ngân hàng thương mại đủ điều kiện, về cơ bản sẽ ký với khoảng 60 ngân hàng. Các doanh nghiệp cũng được phép thông quan hàng hóa ngay khi thực hiện nộp nghĩa vụ thuế và còn được hạch toán kế toán, trừ nợ ngay khi nhận được chứng từ điện tử của ngân hàng.