Hội thảo Dự án “Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở”

ANTD.VN - Ngày 8-2, các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ trong và ngoài lực lượng CAND đã tổ chức hội thảo khoa học “Luận cứ khoa học và thực tiễn của việc xây dựng Dự án Luật tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở” tại Học viện Chính trị Công an nhân dân.