Hội đồng thẩm định chỉ ra 300 nội dung không đạt trong sách Công nghệ giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại

ANTD.VN - 15/15 thành viên Hội đồng thẩm định sách giáo khoa xếp loại "không đạt" với gần 300 nội dung, chi tiết cần sửa bỏ trong bộ sách công nghệ giáo dục của GS.TSKH Hồ Ngọc Đại.

Đánh giá của Hội đồng thẩm định cho rầng phần lớn là những nội dung nói trên của bộ sách Công nghệ giáo dục "vượt chương trình", "quá khó với học sinh lớp 1", hoặc một số vấn đề kỹ thuật, trình bày khác.

Được biết, từ ngày 23/8 đến hết ngày 29/8, Hội đồng thẩm định SGK môn tiếng Việt lớp 1 đã có cuộc họp thẩm định sách tiếng Việt lớp 1, gồm 3 tập, của nhóm tác giả do GS Hồ Ngọc Đại là chủ biên.

Theo biên bản hội đồng lập ngày 29/8, cả 3 cuốn sách tiếng Việt lớp 1 kể trên (còn được gọi là Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục) đều bị đánh giá là “không đạt”.

Trong biên bản cũng đã nêu một số ưu điểm của sách Tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục như bộ sách được tập thể tác giả biên soạn công phu, tâm huyết, có quan điểm, cách tiếp cận riêng; sách chú ý đến việc dạy học đọc thành tiếng và chính tả để học sinh có thể đọc đúng và viết đúng chính tả; nội dung, hình thức phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia về xuất bản phẩm; nội dung sách đáp ứng một số quy định trong chương trình giáo dục phổ thông môn ngữ văn...

Sách Công nghệ giáo dục lớp 1 xuất phát từ đề tài khoa học cấp Nhà nước được nghiệm thu do GS Hồ Ngọc Đại chủ trì, sau đó được dạy thử nghiệm ở nhiều địa phương với trên 900.000 học sinh được học.

Sách Công nghệ giáo dục lớp 1 của GS Hồ Ngọc Đại bị Hội đồng thẩm định đánh giá không đạt

Trước kết quả thẩm định này, GS Hồ Ngọc Đại vẫn khẳng định đây bộ sách tốt, có lợi cho trẻ, đồng thời bày tỏ không đồng tình với kết quả của Hội đồng. GS Hồ Ngọc Đại cho rằng đánh giá của Hội đồng chưa thuyết phục, tiêu chí đánh giá SGK còn cứng nhắc.

Theo Bộ GD-ĐT, hiện có 5 bộ sách giáo khoa đầy đủ các môn của lớp 1 được đăng ký để Hội đồng thẩm định quốc gia thẩm định. Theo đó, trong tháng 10 tới, Bộ GD&ĐT sẽ công bố những bộ sách được thẩm định.

SGK được hội đồng quốc gia thẩm định theo 3 mức: “Đạt”, “Đạt nhưng cần sửa chữa”, “Không đạt”. Những bộ sách được đánh giá “Đạt nhưng cần sửa chữa” có thể mang về sửa chữa, bổ sung và đề nghị Bộ GD&ĐT thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định lại.