Hoàn thành hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt”

ANTĐ - Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam vừa hoàn thành hồ sơ “Tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt”. Dự kiến, sau khi có sự thẩm định của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, hồ sơ này sẽ được đệ trình Thủ tướng Chính phủ, gửi tới UNESCO xem xét công nhận là  Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2015. 

Tín ngưỡng thờ Mẫu có lịch sử lâu đời, giá trị cốt lõi của tín ngưỡng thờ Mẫu là dạy con người sống hướng thiện, thờ phụng ông bà tổ tiên và biết ơn những người có công với dân, với nước. Đến thế kỷ XVI, trên cơ sở tín ngưỡng Tam Phủ, Tứ Phủ, với sự ra đời của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một tín ngưỡng bản địa được hình thành - đó là Đạo Mẫu. Tín ngưỡng thờ Mẫu còn gắn liền với nghệ thuật Chầu văn hay còn gọi là Hát văn – một loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.