Hoàn thành 51 dự án tại 4 hội nghị "Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND TP về kết quả thực hiện các dự án đầu tư, biên bản ghi nhớ và thực hiện cam kết an sinh xã hội tại 4 hội nghị "Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển" từ năm 2016 đến nay.

Theo báo cáo, tại 4 hội nghị vào các năm 2016, 2017, 2018, 2020, thành phố đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 206 dự án, số vốn 548.881,2 tỷ đồng; trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 44 dự án, số vốn 274.521,5 tỷ đồng.

Đến nay, có 51 dự án hoàn thành, trong đó có 17 dự án dịch vụ có vốn nước ngoài đang hoạt động (4 dự án đã chấm dứt hoạt động hoặc thu hồi dự án); 72 dự án đang triển khai xây dựng; 106 dự án đang làm thủ tục để giao đất, cho thuê đất; 12 dự án tạm dừng, khó khăn, vướng mắc; 1 dự án chuyển đổi hình thức đầu tư so với quyết định chủ trương đầu tư.

Về kết quả thực hiện các cam kết an sinh xã hội, tại 4 hội nghị, thành phố đã ký kết 34 cam kết về an sinh xã hội với số tiền là 208 tỷ đồng và các nội dung cam kết hỗ trợ dưới hình thức khác. Đến nay, đã hoàn thành và đang triển khai được 25/34 nội dung cam kết. Hiện còn 9 nội dung chưa triển khai, cần đôn đốc các đơn vị thực hiện theo cam kết.

Về kết quả thực hiện các biên bản ghi nhớ, tại 4 hội nghị, thành phố đã ký kết 70 biên bản ghi nhớ với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 35,615 tỷ USD (tương đương 906.709 tỷ đồng). Đã có 21/70 biên bản ghi nhớ hoàn thành và đang triển khai; 1 dự án chấm dứt hoạt động; 2 dự án vướng mắc về thủ tục chuyển giao tài sản.

Đối với kết quả thu hút đầu tư các dự án thuộc danh mục giới thiệu đầu tư trên địa bàn thành phố từ năm 2016, tại 4 hội nghị, thành phố giới thiệu 676 danh mục dự án. Đến nay, đã thu hút đầu tư được 36 dự án; 15 dự án nhà đầu tư đang lập hồ sơ đề xuất; 12 dự án chuyển hình thức đầu tư.

Về phương hướng thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục rà soát thực hiện các chương trình, dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tại các Hội nghị "Hà Nội - Hợp tác đầu tư và phát triển" giai đoạn từ năm 2016 đến nay; đôn đốc thực hiện và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đặc biệt, thành phố sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các dự án sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy đăng ký chứng nhận đầu tư, kiên quyết xử lý đối với các dự án chậm do nguyên nhân chủ quan, thực hiện chấm dứt hoặc thu hồi đối với các dự án không còn khả năng triển khai, vi phạm không thể khắc phục được, không đảm bảo đầy đủ các điều kiện để triển khai theo quy định.