Hỗ trợ thông tin tuyển sinh CAND tại 17 xã ngoại thành Hà Nội

ANTD.VN - Nhằm giúp các em học sinh ở 17 xã ngoại thành có nguyện vọng dự tuyển vào các trường CAND và tham gia phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND, Đoàn thanh niên CATP Hà Nội đã về các trường THPT  hỗ trợ thông tin tuyển sinh để các em có thể đăng ký sớm nhất.