Hình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia LâmHình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia LâmHình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia LâmHình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia LâmHình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia LâmHình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia LâmHình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia LâmHình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia LâmHình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia LâmHình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia LâmHình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia Lâm

Hình ảnh thực binh chữa cháy tìm kiếm cứu nạn trong môi trường nguy hiểm tại huyện Gia Lâm

ANTD.VN - Tình huống giả định,  khoảng 9h15 ngày 1-10 xảy ra cháy tại khu vực xưởng sản xuất của Công ty Cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ xã Phú Thị, huyện Gia Lâm. Nhanh chóng triển khai, các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm cứu nạn và xử lý sự cố an toàn.