Hình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơiHình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơi

Hình ảnh mới nhất vụ Venezuela trấn áp băng đảng biến nhà tù thành tụ điểm ăn chơi

ANTD.VN -  Venezuela đã giành lại quyền kiểm soát một nhà tù từ tay băng đảng lớn mạnh nhất nước này sau chiến dịch trấn áp lớn với sự tham gia của 11.000 nhân viên an ninh. Nhà tù Tocoron vốn là nơi đầy tai tiếng khi bị băng đảng biến thành tụ điểm phạm tội và ăn chơi.