Hình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công HạHình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công Hạ

Hình ảnh lực lượng cứu hoả mệt nhoài sau khi dập lửa vụ cháy trên phố Định Công Hạ

ANTD.VN -  Sau nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà dân ở số 207 phố Định Công Hạ, quận Hoàng Mai, Hà Nội, các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đều mệt mỏi, kiệt sức...