Hình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng GiêngHình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng Giêng

Hình ảnh ghi nhận tại Phủ Tây Hồ vào ngày Rằm tháng Giêng

ANTD.VN - Vào ngày Rằm tháng Giêng, phủ Tây Hồ đã mở cửa đón du khách. Trái ngược với dự đoán của nhiều người về lượng du khách sẽ rất đông đảo, phủ Tây Hồ ngày đầu mở cửa lại khá bình yên.