Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 1Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 2Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 3Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 4Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 5Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 6Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 7Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 8Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 9Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 10Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 11Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 12Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 13Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước ảnh 14

Hình ảnh cuộc gặp gỡ giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước

ANTD.VN - Hội báo toàn quốc 2023 không chỉ trưng bày những ấn phẩm đặc sắc, nhiều hội thảo chuyên đề có ý nghĩa mà còn mang đến cơ hội gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm giữa các thế hệ người làm báo trên cả nước.