Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 1Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 2Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 3Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 4Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 5Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 6Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 7Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 8Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 9Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 10Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 11Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 12Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 13Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 14Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 15Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 16Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 17Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 18Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 19Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 20Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ ảnh 21

Hình ảnh các 'Avenger' nhà Marvel hồi nhỏ và bây giờ

ANTD.VN - Loạt ảnh thời còn nhỏ cho tới khi trở thành những siêu anh hùng giải cứu vũ trụ của nhà Marvel. Qua hàng thập kỷ họ đã thay đổi như thế nào? Cùng tìm hiểu qua bài biết