Hình ảnh ấn tượng về lính cứu hỏa gõ cửa trong đêmHình ảnh ấn tượng về lính cứu hỏa gõ cửa trong đêmHình ảnh ấn tượng về lính cứu hỏa gõ cửa trong đêmHình ảnh ấn tượng về lính cứu hỏa gõ cửa trong đêmHình ảnh ấn tượng về lính cứu hỏa gõ cửa trong đêmHình ảnh ấn tượng về lính cứu hỏa gõ cửa trong đêmHình ảnh ấn tượng về lính cứu hỏa gõ cửa trong đêmHình ảnh ấn tượng về lính cứu hỏa gõ cửa trong đêmHình ảnh ấn tượng về lính cứu hỏa gõ cửa trong đêm

Hình ảnh ấn tượng về lính cứu hỏa gõ cửa trong đêm

ANTD.VN - Với mục đích xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mô hình an toàn về PCCC và CNCH đáp ứng theo phương châm 4 tại chỗ "Lực lượng ở trong dân - Phương tiện ở trong dân - Hậu cần ở trong dân - Chỉ huy ở trong dân". Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội đã in và phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC, cho 22 xã, thị trấn tổ chức phát đến từng hộ dân nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.