Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm

Hiệu quả rõ rệt từ 5 tổ công tác 'đặc biệt' hoạt động giờ cao điểm

ANTD.VN - Ngày 17/6/2024, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, sau 1 tháng triển khai (từ chiều 16/5 đến nay), 5 tổ công tác đặc biệt làm nhiệm vụ vào giờ cao điểm đã xử lý 2.847 trường hợp vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông.