Hiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hếtHiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hết

Hiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập trở nên mong manh hơn bao giờ hết

ANTD.VN - Hiệp ước hòa bình Israel - Ai Cập ký năm 1979 đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết do cuộc xung đột tại Dải Gaza.