Hiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở AustraliaHiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở Australia

Hiện trường vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm ở Australia

ANTD.VN -  Năm người đã thiệt mạng sau vụ đâm dao kinh hoàng tại trung tâm mua sắm Westfield Bondi Junction ở phía Đông thành phố Sydney của Australia, trước khi kẻ tấn công bị cảnh sát bắn chết.