Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” ảnh 1Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” ảnh 2Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” ảnh 3Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” ảnh 4Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” ảnh 5Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” ảnh 6Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” ảnh 7

Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc”

ANTD.VN - Lễ hội Xuân hồng 2023 với thông điệp “Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc” do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội tổ chức đã thu hút được đông đảo người dân tham gia.