Hệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay IsraelHệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay Israel

Hệ thống tên lửa phòng không vô địch về chiến tích diệt máy bay Israel

ANTD.VN - Trong Chiến tranh Yom Kippur năm 1973, hệ thống tên lửa phòng không di động tầm ngắn 2K12 Kub đã lập nên chiến công vang dội đó là bắn hạ 65 máy bay chiến đấu của Không quân Israel với chỉ 95 quả đạn được phóng lên.